Kickboxing savez USK
Kickboxing savez USK

Zapisnik sa redovne skupština Kickboxing saveza USK

16.01.2022

Izvještajna Skupština Kickboxing Saveza Unsko-Sanskog Kantona, održana 16.01. 2022.godine, u motelu ‘’Medium” u Bihaću, sa početkom u 15 časova.
Na Skupštini prisustvovali sljedeći članovi Skupštine Kickboxing Saveza USK.

Izvještaj dostavljamo u prilogu: